Logo Fonix

13è. Concurs d'Anglès Interescolar de Catalunya (gener-maig 2020)

The Public Speaking Contest

Orientacions i rúbrica THE FONIX

Temes genèrics

Temes genèrics per etapes [PDF]

Instructions and grading

Process instructions for teachers and how we grade presentations [PDF]

STAGE 1 INPUTS SCHEME

5è i 6è de Primària [PDF]

1r i 2n d'ESO [PDF]

3r i 4t d'ESO [PDF]

1r i 2n de Batxillerat [PDF]